pondelok 30. marca 2015

Problém mimesis a pravdy vo filme Andreja Tarkovského Solaris (školská práca)

Túto tému som si zvolil, pretože mimetický princíp, teda napodobňovanie skutočnosti (s ktorým úzko súvisí otázka pravdy a ilúzie), pokladám za jednu z najzásadnejších otázok umenia vôbec. Na príklade filmu, ktorý je jedným y najmladších umení, chcem poukázať na jej aktuálnosť. Za príklad mi bude stáť adaptácia sovietskeho sci-fi románu Solaris, pri ktorom by som rád objasnil, prečo pokladám jeho sfilmovanie za veľmi dôležité. Najprv však pár slov na úvod.

nedeľa 1. marca 2015

Opozdené ohliadnutie sa za uplynulým filmovým rokom

     S novým rokom prišiel čas na rekapituláciu toho vlaňajšieho, už tradične oneskorenú a podmienenú udelením cien americkej filmovej Akadémie. Formou rebríčku a stručného predstavenia zhrniem výber najlepších nových filmov a seriálov, s ktorými som do tohto dňa mal tú česť a ktoré boli v minulom roku uvedené na festivaloch, v lokálnych kinách, respektíve televízii (pokiaľ sa jedná o televíznu produkciu), prípadne vydané na DVD/Blu-ray.